22 ก.พ. เวลา 05:53 • ความคิดเห็น
เพื่อมิตรภาพดีๆที่ผ่านมา รัอยล่ะ2%ต่อเดือนแต่ต้องมีสิ่งของมีค่ามาประกันน่ะครับหนังสือสัญญาสมัยนี้ไม่เพียงพอ
โฆษณา