22 ก.พ. เวลา 11:08 • ความคิดเห็น
ถ้าตอนเป็นแฟนกันเคยช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เสมอๆ ถ้ายืมกันช่วยได้ก็ช่วยเขาครับ
โฆษณา