24 ก.พ. เวลา 00:56 • ความคิดเห็น
จริงๆแล้วก็ดีนะแต่หลานๆ
เราเค้าไม่ชอบอ่านจากอีบุ๊ค
พวกเค้าชอบอ่านจากตำรา
เรียนมากกว่าเพราะมันมีเสน่ห์
ทางกายภาพอ่านค้างไว้หน้าไหน
ก็พับเอาไว้ติดไปอ่านในทุกที่ได้
ไม่มีแสงสีฟ้ารบกวนในเวลาอ่านด้วย
ส่วนเราเองก็ชอบอ่านจากหนังสือด้วยเช่นกัน
โฆษณา