24 ก.พ. เวลา 02:56 • ความคิดเห็น
ในเมื่อโลกยังหมุนไป การพัฒนาของมนุษย์ ก็ยังจะไม่หยุด
โฆษณา