24 ก.พ. เวลา 09:05 • ความคิดเห็น
เข้าใจว่าจะถามเรื่อง e-book มั้ยคะ เพราะบอกว่าแทนตำราเรียน
มี e-book ยังโอเค ก็เหมือนแหล่งความรู้ แหล่งหนึ่ง ที่เราอ่านเอง
แต่ e-reader คือตัวอ่าน e-book มันเหมือนเรียนจากทีวี ไม่ต้องอ่านเอง ให้ e-reader อ่านให้ฟัง ทำให้คนเริ่มขี้เกียจ จะนั่งจะนอนตีลังกาฟังก็ได้ แต่ความตั้งใจ ความจดจ่อกับสิ่งที่ที่ได้ยิน จะไม่เท่ากับอ่านเอง อ่านเองตรงไหนไม่เข้าใจ เราก็อ่านตีความซ้ำๆ แต่ถ้าฟัง
จาก e-reader คุณอาจจะเผลอหลุด โฟกัสจุดสำคัญ
e-reader เหมือนอาจารย์สอนใน class เรายังต้องกลับมาทบทวนอ่านเองจากที่อาจารย์เพื่อความเข้าใจมากขึ้น จุดอ่อนคือ คนที่ใช้e-reader จะขาดทักษะการอ่าน และการเขียน ถึงเวลาต้องอ่านเขียน ในสถานการณ์ต้องอ่านเขียนอาจมีปัญหา ปัจจุบันเด็กไทยเริมมีปัญหาเรื่องการเขียนมากแล้ว เขียนภาษาไทยไม่ค่อยถูก
ถามว่าใช้แทนตำราได้มั้ย e-book มีมานานพอสมควรแล้ว แต่เพราะยังมีข้อจำกัด จุดอ่อนจุดแข็ง มันเลยแทนกันได้ไม่ 100% แต่เป็นแหล่งความรู้ได้
เหมือนที่ทำงาน ใช้ paperless ทำได้ไม่ทุกแผนก เพราะบางแผนกยังจำเป็นต้องใช้ paper
โฆษณา