24 ก.พ. เวลา 17:16 • หุ้น & เศรษฐกิจ
ขอพูดถึงเฉพาะแค่คสพ. ระหว่างดอกเบี้ย กับ ค่าเงินนะคะ (จริงๆ แล้วมีปัจจัยอีกหลายอย่างที่ให้ผลทั้ง+/- โดยตรง/อ้อมกับค่าของเงิน)
1
ดอกเบี้ย แปลได้เป็น ราคาของเงิน
หรือ ผลตอบแทนในการถือเงินหรือสัญญาชำระเงิน(ในตลาดเงิน/ตลาดทุน)
เมื่อผลตอบแทนของการถือเงินลดลง(ex. ดอกเบี้ยจากการถือ Bond ของเงินสกุลนั้นๆ ที่มีนโยบายของธนาคารกลางเป็นตัวกำหนด) >>>ความต้องการถือเงิน(Demand)จะลดตาม เปลี่ยนไปถือสกุลอื่นที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าเมื่อคำนวนร่วมกันกับต้นทุนการย้ายเงินทุนแล้ว
ในทางกลับกัน เมื่อประเทศประกาศขึ้นดอกเบี้ย ก็จะให้ผลกับค่าเงินในทางตรงข้าม
สามารถให้ผลทั้ง+/- กับเศรษฐกิจในประเทศในคราวเดียวกัน ขึ้นกับว่า Volume ก้อนไหนจะใหญ่กว่ากัน
ทั้งนี้ทั้งนั้น การเงินระหว่างประเทศ ตลาดเงิน/ตลาดทุน มีจุดอ่อนไหวที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยอีกเยอะแยะเลย ดอกเบี้ยเป็นแค่เครื่องมือนึงที่ใช้ประคองปรับสมดุลทางศก.+การเงินของระบบ
คร่าวๆ ประมาณนี้นะคะ
โฆษณา