25 ก.พ. เวลา 08:44 • ความคิดเห็น
ไม่ว่าเพื่อนหรือแฟน หรือใครก็ตามในชีวิตเรา ล้วนต้องมีระยะที่เหมาะสมค่ะ อีกทั้งต้องมี "จุดร่วม" ที่ทั้งคู่เห็นตรงกัน และมี "จุดที่แตะต้องไม่ได้" ซึ่งต่างต้องสงวนไว้
1
ปัญหาโลกแตกคือ "ระยะที่เหมาะสม" มันคือตรงไหน??
แม้แต่คนที่เราเทิดทูนที่สุดหรือคิดว่าสำคัญที่สุด ก็ไม่ใช่ข้อยกเว้นสำหรับกฎข้างต้นค่ะ
ใครสำคัญกว่ากัน อาจดูไม่ออก บอกไม่ได้ในสถานการณ์ปกติค่ะ อาจจะต้องดูกันตอนวิกฤตินะคะ
1
โฆษณา