25 ก.พ. เวลา 09:16 • ความคิดเห็น
ถ้าคุณอยากมีแฟนที่เลือกคุณ ทำตัวให้คู่ควรค่ะ ถ้าคุณพอใจในความเป็นคุณแล้ว มันจะมีแต่คนเลือกคุณค่ะ และถ้าไม่เลือก คุณก็จะสบายดี เพราะพื้นฐานคุณมีความสุขที่เป็นคุณ ไม่จำเป็นต้องเป็นตัวประกันให้ใครต้องมานั่งเลือก คุณเลือกตัวเองก่อนสิคะ 🥳🥰
พลังงานของคนที่เลือกตัวเอง กับพลังงานของคนที่ต้องถามคนอื่นว่าเธอจะเลือกใคร ระหว่างฉัน กับคนนั้นคนนี้..มันคนละคลื่นกันโดยสิ้นเชิง คุณอยู่ตตรงข้ามกับสิ่งที่คุณต้องการค่ะ ✌️
โฆษณา