25 ก.พ. เวลา 14:53 • ความคิดเห็น
คำถามนี้บอกตรงๆว่าจะให้เลือกคงเลือกไม่ได้แน่ๆเพราะทั้งสองก็ต่างมีความสำคัญกับตัวเราเพียงแต่มี role ที่แตกต่างกันครับ
โฆษณา