25 ก.พ. เวลา 15:38 • ความคิดเห็น
เป็นเราจะไม่เลือกแน่นอน เพราะทั้งเพื่อนและแฟนต่างบทบาทมีความสำคัญของตนเอง และที่สำคัญสุดๆเลยก็คือความรู้สึกของแต่ละคน ถ้าคุณไม่เลือกเพื่อนจะดึงเพื่อนเข้ามาในชีวิตคุณทำไม ถ้าคุณไม่เลือกแฟนจะดึงแฟนเข้ามาในชีวิตคุณทำไม
คือในเมื่อคุณยังไม่รู้ว่า "เพื่อนกับแฟน" ใครสำคัญกับคุณมากกว่า คุณก็ไม่ได้คู่ควรเค้าทั้งสอง เพราะคุณสนใจแต่ความรู้สึกของตนเองไม่ได้ให้ความสำคัญกับใครเลย
โฆษณา