26 ก.พ. เวลา 08:50 • ความคิดเห็น

OFTEN แปลว่า

"ปกติ, บ่อย, ประจำ,"
โฆษณา