26 ก.พ. เวลา 19:01 • การศึกษา
อยู่ที่ว่าเราเรียนมหาลัยไหนมากกว่าคะ ม.รัฐหรือเอกชนแล้วแต่เมืองค่ะ
โฆษณา