26 ก.พ. เวลา 23:03 • หุ้น & เศรษฐกิจ

ไมโครไฟแนนซ์ (Microfinance) เป็นระบบการให้สินเชื่อคือและปัญหา

บริการการเงินที่เน้นบริการกลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อย
หรือไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อจากระบบการเงินทางธนาคารดิจิตอล มักเน้นให้สินเชื่อแก่กลุ่มคนจนที่ต้องการทุนเริ่มต้นธุรกิจเล็กหรือปรับปรุงการดำเนินชีวิตในพื้นที่ท้องถิ่น
การให้สินเชื่อทางไมโครไฟแนนซ์มักเน้นการดำเนินธุรกิจขนาดเล็ก เช่น การเกษตรหรืองานช่าง เพื่อสนับสนุนทั้งด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย ระบบนี้มีวัตถุประสงค์ทางสังคมที่ช่วยเสริมสร้างโอกาสและสนับสนุนในการพัฒนาธุรกิจของกลุ่มนี้ ด้วยการให้สินเชื่อที่เหมาะสมและมีผลต่อการเป็นอิสระทางการเงินของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้เพื่อสร้างความยั่งยืนและฟื้นฟูเศรษฐกิจในระดับพื้นที่ท้องถิ่น
ปัญหาทางไมโครไฟแนนซ์ในปัจจุบันรวมถึง
ดอกเบี้ยสูง บางครั้งการให้สินเชื่อทางไมโครไฟแนนซ์มักมีดอกเบี้ยสูงเนื่องจากความเสี่ยงที่สูงของกลุ่มผู้กู้ที่มีรายได้น้อย นอกจากนี้ การดำเนินธุรกิจขนาดเล็กอาจต้องใช้ทรัพยากรมากเพื่อจัดหาสินเชื่อน้อย ทำให้ดอกเบี้ยสูงเพื่อป้องกันความเสี่ยง.
ปัญหาการครอบครองทรัพยากร: มีการคาดหวังว่าการให้สินเชื่อทางไมโครไฟแนนซ์จะช่วยในการเพิ่มทรัพยากรสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก แต่บางครั้งการครอบครองทรัพยากรอาจเป็นปัญหา เช่น การขาดแคลนทรัพยากรทางการศึกษาและทักษะทางธุรกิจ
ความเสี่ยงในการกู้ยืม: กลุ่มผู้กู้ที่ไม่มีประวัติเครดิตที่ดีอาจต้องเผชิญกับความยากลำบากในการได้รับสินเชื่อ นอกจากนี้ มีความเสี่ยงทางการเงินที่สูงเนื่องจากการกู้ยืมมักจะเกี่ยวข้องกับความไม่แน่นอนในการชำระหนี้.การจัดการความเสี่ยง
การทำนุบำรุงและการจัดการความเสี่ยงในทางการเงินเป็นปัจจัยสำคัญ แต่บางองค์กรไมโครไฟแนนซ์อาจขาดทรัพยากรที่จำเป็นในการดำเนินกิจการนี้
การแก้ไขปัญหาเหล่านี้ต้องการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนานโยบายที่สนับสนุนและทำให้ไมโครไฟแนนซ์เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมธุรกิจขนาดเล็กและกลุ่มคนที่มีรายได้ต่ำ.
โฆษณา