28 ก.พ. เวลา 08:04 • ความคิดเห็น
ยิ่งมีมากทำให้เราทุกข์มากในทางที่ไม่ดีก็อย่ามีมันเลยมันทำให้เราหมกมุ่นไปเปล่าๆมีหรือไม่ขึ้นอยู่ที่วิถีเก่ากับใหม่นำไปใช้ต่ออณาคต
โฆษณา