28 ก.พ. เวลา 08:28 • ความคิดเห็น
เมื่อก่อนก็เบื่อศาสนาพุทธ เพราะยังไม่เคยศึกษาพุทธวจน ที่หาธรรมของพุทธแท้ที่ไม่ใช่ศาสนาอื่นมาแทรก แล้วปฏิบัติตามได้ผลดีมากที่สุด ไม่มีการมารดน้ำมนต์ เชื่อโชคลาง ของขลังงมงาย ตู้บริจาคเรี่ยไรเต็มวัด การสักยันต์ อันนั้นไม่ใช่พุทธ ลองศึกษาดูนะครับทำให้ชีวิตมีความสุขใจจริงๆ ของ อ.คึกฤทธิ์ วัดนาป่าพว
โฆษณา