28 ก.พ. เวลา 08:38 • ความคิดเห็น
มันเป็นอะไรที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะ สิ่งที่เกิดล้วนต้องดับไม่ว่าทางใดทางหนึ่งยังไงก็ต้องมีพระศาสดาองค์ใหม่
โฆษณา