28 ก.พ. เวลา 10:44 • ความคิดเห็น
ไม่เข้าใจค่ะ ว่าทำไมต้องเจาะจงว่าพุทธศาสนา ถ้าเจ้าของบล็อกบอกว่าศาสนาทุกศาสนาหายไปจากโลกนี้จะเข้าใจว่าผู้เขียนไม่ได้มีอคติกับศาสนาพุทธ แต่ถ้าผู้เขียนมั่นใจในข้อสงสัยแล้วว่าถ้าศาสนาพุทธหายไปจริงๆ ตามความคิดของดิฉัน ก็เป็นจุดเริ่มของผู้นำศาสนาอื่นที่จะเข้ามาเผยแผ่ เช่น อิสลาม คริสต์ ส่วนผลกระทบกับพุทธศาสนิกชน ก็คงจะมีมากเช่นหาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ได้ ไม่มีวัดวาอาราม ไม่มีพระสงฆ์แม่ชี ไม่มีประเพณีอันที่กระทำกันที่เคยสืบต่อเนื่องมา เพราะส่วนมากพิธีกรรมในประเทศไทยเช่น งานแต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ งานศพ >>
โฆษณา