28 ก.พ. เวลา 11:00 • ความคิดเห็น
ขอต่อค่ะ ดิฉันเรียกตัวเองว่าพุทธเพราะว่ามันเป็นการสืบมาโดยบรรพบุรุษ แต่สิ่งที่ดิฉันนำมาปฏิบัติคือ ศึกษาข้อดีของแต่ละศาสนาเช่นอิสลาม การขลิบอวัยวะชายเพื่อความสะอาดอันนี้เห็นด้วย ส่วนศาสนาคริสต์ การสารภาพบาปและขอบคุณพระเจ้าดิฉันเห็นด้วยกับเรื่องนี้ ส่วนศาสนาพุทธ การถือศีล5สำหรับฆราวาสอย่างเราๆสำคัญมากๆมันเป็นพื้นฐานของการละบาปถ้ามนุษย์ทุกคนรักษาศีล5ได้จะดีมากๆค่ะ เรื่องสมาธิก็สำคัญค่ะ มันใช้ในชีวิตประจำวันได้เราไม่จำเป็นต้องไปกินนอนอยู่วัด สมาธิสามารถเกิดและทำเองได้ที่บ้าน ลองและรู้เองค่ะ^_^
1
โฆษณา