1 มี.ค. เวลา 07:12 • ไลฟ์สไตล์

วินาทีที่โลกเสียงดังเกินไป

ขณะที่ชีวิตกำลังจะเข้าทิศเข้าทาง
เป้าหมายที่หมายกำลังชัดเจนอยู่ใน
ตาของใครในขณะที่สมองจืตใจที่
มุ่งมั่นทุ่มเทไปทุกอย่างเพื่อ”สำเร็จ”
เป้าหมายอยู่ตรงหน้าหมายแม่น
คิดว่าครานี้จะชัดนิ่งแน่เหมือน
จับวาง แต่แล้วทุกอย่างก็พลิกผัน
หายวับไปกับตา อะไรนะเกิดอะไร
ในใจในศรัทธาเหล่านั้นกรงเล็บ
คมๆหมายจับไปที่เป้าแค่กลับต้อง
ยั้งชงักงันเพราะสมาธิพลันเสียหลัก
แทบยั้งพละกำลังย้อนกลับแทบไม่ทัน
บริบทและสถานการณ์หลายครั้ง
ก็เข้าโจมตีสมาธิความตระหนักรู้
ถึงความเสี่ยงที่เคลื่อนเป้าหมาย
ได้อย่างไม่คาดคิด ใครจะรู้ล่ะว่า
วินาทีที่กำลังจะเข้าได้เข้าเข็ม
ตานี้เพ่งที่จะส่งทุกอย่างสู่ความสำเร็จ
แม้เพียงเสียงลมแผ่วเบาแสงแดด
ใบไม้กระแสน้ำความคิดเบี่ยงเบน
ก็อาจทำให้โลกของความสำเร็จ
แปรเปลี่ยนไปฉับพัน
เสียงเล็กๆในหัวโจมตี
แม้บางเบาพริ้วแผ่วปานใดแต่
ก็ดังกังวาลก้องเข้าไปในใจของ
นักล่าเป้าหมายให้เสียสูญเสีย
สมาธิเปลี่ยนจาก"ในกรงเล็บกลับ
เป็นล้มเหลวได้ทันที”
นึกว่าหมายยิ่งใหญ่แต่กลายเป็น
“ปลาซิว” คว้าเป้าผิด
พลาดหมาย
ทบทวนสอบทาน สมาธิ
แน่วแน่ไม่ใช่ที่คำคิดแต่
กลับต้องเป็นจิตที่สงบ
ใจที่มั่นคงถึงจะส่งทุก
อย่างสู่ความสำเร็จได้
ตามเจตนา “โลกไม่ได้
เสียงดังดอก ใจเราต่างหาก
ที่เร่าร้อนเสียงดังกังวาล”
โผพลาดเป้าไปก่อนละ
เจ้าอินทรี
โฆษณา