2 มี.ค. เวลา 14:32 • ความคิดเห็น
"ศาสนา" นั้นอย่างน้อยถ้าจะไม่มีมันก็ต้องยังอยู่ในภาคส่วนของ "ประวัติศาสตร์" สีขาวในธงชาติจะต้องหายไป และอะไรอีกหลายอย่างเชิงสัญลักษณ์ เมื่อเราอยู่ในชาติใด นับถิอศาสนาใดเป็นหลัก เราก็คือหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้ผิดแผกไปจากใครๆที่ปฎิบัติตามนั้น หลักธรรมคำสั่งสอนอาจเปลี่ยนรูปแบบมีการตีความใหม่และอาจไม่ใช้คำว่า ศาสนา ก็เป็นได้ ส่วนตัวเชื่อว่า ความศรัทธา คือพลังงานอย่างนึงไม่สูญหายแต่อาจเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นจะมีอยู่หรือไม่มีมันก็อยู่ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ชาติไปแล้ว
โฆษณา