4 มี.ค. เวลา 02:57 • ข่าว

สส.ก้าวไกล ย้ำ เจตจำนงทางการเมืองสำคัญต่อการแก้ปัญหาภาคใต้

**นายรอมฎอน ปันจอร์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล** วิพากษ์วิจารณ์การลงพื้นที่ภาคใต้ของนายกรัฐมนตรีเมื่อ 27-29 ก.พ. ที่ผ่านมา โดยมองว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ปากท้อง และการท่องเที่ยว มากกว่าการคืนความยุติธรรมให้ประชาชน
**ประเด็นสำคัญ**
* นายกรัฐมนตรีเรียงลำดับความสำคัญผิด เน้นเรื่องเศรษฐกิจ มองข้ามความยุติธรรม
* ด่านตรวจที่เป็นสัญลักษณ์คุกคามประชาชน หายไปชั่วคราวเพื่อสร้างภาพ
* การจัดการกฎหมายพิเศษมะงุมมะงาหรา ต่ออายุ 75 ครั้ง กระทบการท่องเที่ยว
* เปรียบความขัดแย้งภาคใต้เป็น "คนอมโรค" นายกรัฐมนตรีวินิจฉัยโรคผิด
* นายกรัฐมนตรีเน้น "เสมอภาค เท่าเทียม โอกาส" มองข้าม "ความยุติธรรม"
* เรียกร้องประชาชนให้อภัย คล้ายพยายามให้ลืมเหตุการณ์ตากใบ
* เจตจำนงทางการเมืองสำคัญ ฝ่ายบริหารต้องมุ่งมั่นแก้ปัญหา ไม่ใช่หลีกเลี่ยง
* รัฐบาลเรียงลำดับความสำคัญผิด ควรให้การเจรจาเป็นหัวใจแก้ความขัดแย้ง
* แก้ปัญหาแบบอำนาจนิยม ควบคุมตัวแสดง จำกัดเสรีภาพ ไม่พูดถึงความยุติธรรม
* การพัฒนาไม่มีความหมายถ้าปมในใจประชาชนยังมีอยู่ รัฐไม่คืนความยุติธรรม
**ข้อเสนอแนะ**
* รัฐบาลควรให้ความสำคัญกับการคืนความยุติธรรมแก่ประชาชน
* การเจรจาสันติภาพควรเป็นหัวใจสำคัญในการแก้ปัญหา
* แก้ปัญหาแบบมีส่วนร่วม ไม่ใช่แบบอำนาจนิยม
* พูดถึงความยุติธรรม ควบคู่ไปกับเสมอภาค เท่าเทียม และโอกาส
**ผลลัพธ์ที่คาดหวัง**
* นำไปสู่แนวทางแก้ปัญหาความขัดแย้งภาคใต้ที่ยั่งยืน
* ประชาชนได้รับความยุติธรรม
* เกิดสันติสุขในพื้นที่ภาคใต้
**แหล่งข้อมูล**
* สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา: [https://www.tpchannel.org/news/24968](https://www.tpchannel.org/news/24968)
โฆษณา