4 มี.ค. เวลา 15:03 • ความคิดเห็น
ถ้าเปลี่ยนอะไรได้อยากเปลี่ยนอะไร? ?
คำถามนี้ถูกลบ
ตัวเองก่อนเลยครับ หลายอย่างเลย ตอนนี้กำลังพยายาม
โฆษณา