7 มี.ค. เวลา 10:33 • ความคิดเห็น
ใดๆในโลกล้วนตกอยู่ภายใต้กฎแห่งไตรลักษณ์..
เดิมทีสมัยพุทธกาลก็ไม่มีคำว่าศาสนานะ สมัยนั้นเขาใช้กันว่า ท่านนับถือ "ธรรม" ของผู้ใด
สรุป ในภาคหน้า "ธรรม" ก็ยังคงมีอยู่แหละ แต่ศาสนาคงมีการเปลี่ยนหน้าค่าตากันไป 😎
1
โฆษณา