9 มี.ค. เวลา 07:39 • ไลฟ์สไตล์

กล่องกระดาษไม่ลามไฟจากใยกล้วย” ต่อยอดภูมิปัญญาเดิม เพิ่มเติมด้วยนวัตกรรม

จากภูมิปัญญาสู่สินค้านวัตกรรมที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อีกครั้ง ทำความรู้จักนวัตกรรม “บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษไม่ลามไฟจากเส้นใยกล้วย” สินค้าที่ผสานภูมิปัญญาพื้นบ้าน มีความหมายทั้งเชิงสัญลักษณ์ และมีคุณค่าทางจิตใจของชาวอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ พัฒนาเป็น #กระดาษทางเลือกใหม่ ที่สามารถช่วยสิ่งแวดล้อมได้มากขึ้น นั่นคือ “กระดาษจากเส้นใยกล้วย” และ “กระดาษจากเปลือกข้าวโพด”
📖 อ่านต่อได้ในบทความ “กล่องกระดาษไม่ลามไฟจากใยกล้วย” ต่อยอดภูมิปัญญาเดิม เพิ่มเติมด้วยนวัตกรรม โดย พิชญาภา ศิริรัตน์ (กิ๊ฟ) นักพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม NIA
📲 ช่องทางติดตามผลงาน สั่งซื้อกระดาษ และเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ ศูนย์เรียนรู้กระดาษทำมือ PAPA PAPER Workshop และ PAPA PAPER ผลิตและส่งออกเยื่อกระดาษสา ข้าวโพด - Thai fiber paper factory
โทรศัพท์: 099 265 6459
อีเมล: sales@papapaper.info
ขอขอบคุณบทสัมภาษณ์และรูปภาพจาก คุณโกสินทร์ มหาวิไลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ใจเหนือ บิซ คอนซัลท์ จำกัด โครงการ “บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษไม่ลามไฟจากเส้นใยกล้วย”
#NIA #NIAArticle #Socialinnovation #ThaiFiberPaperInnovation #นวัตกรรมเพื่อสังคม #กล่องกระดาษไม่ลามไฟ #กระดาษจากเส้นใยกล้วย #กระดาษจากเปลือกข้าวโพด
โฆษณา