10 มี.ค. เวลา 12:42 • ความคิดเห็น
คิดบวกทำให้Energy flow
คิดลบเพื่อการปกป้อง ป้องกัน
โฆษณา