12 มี.ค. เวลา 05:00 • ธุรกิจ

: 194 : ช่วย-ทำที่บ้าน

ไม่ว่าครอบครัว
จะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่?
ทุกครอบครัวจะได้รับประโยชน์
จากการนั่งลงสนทนากัน
และจัดทำธรรมนูญครอบครัว
เริ่มต้น ด้วยพูดคุยเกี่ยวกับ …
- การเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว
หมายความว่าอย่างไร?
- คุณคิดว่าใครคือครอบครัว?
- ค่านิยมและหลักการ
ของครอบครัวคืออะไร?
- วิสัยทัศน์สำหรับครอบครัว
ของคุณคืออะไร?
แน่นอน คำถามข้างต้น
เป็นหัวใจสำคัญ
ของธรรมนูญครอบครัว
ควบคู่ไปกับการตัดสินใจ
และความคาดหวังเรื่องอื่น ๆ
ของครอบครัว
สำหรับธุรกิจครอบครัว
ที่จะประสบความสำเร็จ
ในระยะยาว
จำเป็นต้องให้ความสำคัญ
กับแง่มุมของ “ครอบครัว”
เช่นเดียวกับ “ธุรกิจ“
แน่นอนว่าทั้งสองอย่าง
มีความสำคัญ แต่แท้จริงแล้ว
คุณไม่สามารถมีธุรกิจครอบครัวได้
หากปราศจากความสัมพันธ์
ภายในครอบครัว
ก็เหมือนมีบ้านที่สวยที่สุด
แต่ถ้าฐานรากไม่แข็งแรง
มันก็อยู่ไม่ได้ในระยะยาว
ครอบครัว คือรากฐานของธุรกิจ
ถ้าครอบครัวไม่มั่นคง
ธุรกิจก็อยู่ไม่ได้
ธุรกิจครอบครัวทุกธุรกิจ
แท้จริงแล้วมุ่งเน้นไปที่
ความเป็นอยู่ที่ดีและความยืนยาว
ของครอบครัวเมื่อเวลาผ่านไป
ตอนแรกครอบครัวคิดว่า
พวกเขามุ่งเน้นไปที่ธุรกิจ
แต่จริง ๆ แล้วพวกเขา
มุ่งเน้นไปที่ครอบครัว
พวกเขาพูดถึงสิ่งที่ต้องทำ
เพื่อการเติบโตและปกป้องธุรกิจ
อย่างไรก็ตาม
พวกเขารู้ดีว่า
หากครอบครัวไม่ลงรอยกัน
ไม่สามารถตัดสินใจ
และยุติข้อพิพาทได้ดี
ธุรกิจก็จะไปไม่ได้ในระยะยาว
เนื่องจากครอบครัว
ไม่สามารถตัดสินใจได้ดี
หรือไม่สามารถทำงานร่วมกันได้
ธุรกิจจึงได้รับผลกระทบในทางลบ
หากยังดำเนินต่อไป
ธุรกิจอาจเจ๊ง ถูกขาย
[ก่อนที่จะสูญเสียมูลค่าไปมาก]
หรือพังทลาย ล่มสลาย
เพื่อให้ธุรกิจครอบครัวยั่งยืน
ครอบครัวต้องมาก่อน
ธุรกิจเป็นเครื่องมือขนาดใหญ่
และสำคัญที่ช่วยให้ครอบครัว
มารวมตัวกันเพื่อหารือกัน
เกี่ยวกับวิธีการปกป้อง
และขยายครอบครัวในอนาคต
เป็นเรื่องสำคัญมาก
ที่คุณต้องให้ความสำคัญ
กับครอบครัวและความเป็นอยู่ที่ดี
ของสมาชิกครอบครัว
หากธุรกิจต้องอยู่รอด
สิ่งสำคัญคือต้องทำให้แน่ใจว่า
ครอบครัวสามารถทำงานร่วมกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว
ครอบครัวต้องมีความสอดคล้องกัน
และมีข้อตกลงที่ช่วยให้ครอบครัว
ตัดสินใจเรื่องยาก ๆ
และจัดการความขัดแย้งได้
ธุรกิจเริ่มต้นจากครอบครัว
บ่อยครั้งที่ผู้คนให้ความสำคัญ
ในด้านของธุรกิจ
โดยเสี่ยงที่จะละเลย
มรดกตกทอดของครอบครัว
ความจริงที่ธุรกิจครอบครัว
ที่ประสบความสำเร็จเข้าใจ ก็คือ
ความสำเร็จของธุรกิจ
เกี่ยวข้องกับการประชุม
ในห้องประชุมมากพอ ๆ
กับมื้ออาหารของครอบครัว
ในห้องอาหาร
แล้วครอบครัวจะทำอย่างไร?
พวกเขาตั้งครอบครัวอย่างไร
จึงจะสร้างมรดกที่มั่นคงและยั่งยืนได้?
ทุกครอบครัว
มีความซับซ้อนและยุ่งเหยิง
สมาชิกครอบครัว …
บางคนอาจเป็นนักธุรกิจ
ที่เก่งกาจโดยธรรมชาติ
บางคนอาจเป็นศิลปิน
หรือไม่ต้องการทำอะไรกับครอบครัว
บางคนอาจแต่งงานกับคน ๆ เดียว
เป็นเวลา 30, 40 ปี
บางคนอาจมีคู่สมรส
ที่แตกต่างกัน 3-4 คน
บางคนมีลูก บางคนไม่มีเลย
บางคนอาจทะเลาะกับพี่น้อง
ในขณะที่บางคนมีความสัมพันธ์
อันอบอุ่นใกล้ชิดกับครอบครัว
ไม่มีการคาดเดาใดๆ ทั้งสิ้น
และมีโอกาสน้อยมาก
ที่จะควบคุมมันได้
และถึงกระนั้น
ในการดำเนินธุรกิจครอบครัว
ให้ประสบความสำเร็จ
ครอบครัวต้องสามารถจัดการ
ความแตกต่างเหล่านี้ได้
และยึดมั่นในจุดร่วม
และค่านิยมที่ผูกมัดครอบครัวไว้
หนึ่งในสิ่งพื้นฐานที่ต้องทำคือ
การจัดเตรียมส่วนผสมที่ชัดเจน
ระหว่างกฎครอบครัว
[ธรรมนูญครอบครัว]
และประเด็นหลักอื่น ๆ
ที่ตกลงกันไว้อย่างชัดเจน
สำหรับบางคน
ธุรกิจครอบครัว
เป็นสถานที่ที่ถูกต้อง
ในการดำเนินชีวิตของพวกเขา
แต่สมาชิกครอบครัวคนอื่น ๆ
อาจต้องการทำสิ่งต่าง ๆ
ในที่อื่นด้วยวิธีอื่น ที่แตกต่างไป
การค้นหาข้อมูลทั้งหมดนี้
ไม่ใช่เรื่องง่าย
มันเกี่ยวข้องกับการสื่อสาร
อย่างตรงไปตรงมา [1]
การสร้างความไว้วางใจ [2]
ความโปร่งใส [3]
และความเป็นธรรม [4]
อย่างต่อเนื่องทั่วทั้งครอบครัว
และสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้
ก็เพื่อให้ธุรกิจของคุณเติบโต
สร้างครอบครัวที่แข็งแกร่งของคุณซะ!!!
#ช่วยทำที่บ้าน
#ธุรกิจครอบครัว
#FamilyBusiness
#Family #Business
#ธุรกิจ #ครอบครัว
#ธุรกิจกงสี #กงสี
#สมาชิกครอบครัว
#ธรรมนูญครอบครัว
#กฎครอบครัว
#การสื่อสารอย่างตรงไปตรงมา
#การสร้างความไว้วางใจ
#ความโปร่งใส
#ความเป็นธรรม
: Pictures Resource :
Photo by Wilhelm Gunkel on Unsplash
โฆษณา