13 มี.ค. เวลา 04:08 • ความคิดเห็น

ลบ

ระบบจิต
ระบบใจ
ลบจิต
ลบใจ
สาระสำคัญ
สาระไม่สำคัญ
ไม่ตรง
ตรง
อคติ ทิฐิ
ส่วนตัว
พอใจ ไม่เข้าหู
ไม่พอใจ
ลบ
ไม่ลบ
อีโก้
อหังการ์
ไม่ชอบ
ชอบ
หมั่นไส้ รำคาญ เกลียด โกรธ โมโห
ถูก ผิด
ไปขึ้นด้านหน้าของตนเอง คำถาม
ไปขึ้นด้านหน้าของตนเอง คำตอบ
อยากเอาออก อยากลบออก
คนถามลบ
ระบบลบ
และอื่นๆ
ปัจจัยอื่นๆ
โฆษณา