14 มี.ค. เวลา 15:13 • หุ้น & เศรษฐกิจ
ถ้าดิฉันบอกว่า กองทุน xxx เช่น scbset50 เป็นต้น
คุณจะทำดังนี้...
1.คุณจะไปซื้อทันที โดยไม่สนใจ หาข้อมูลแล้ววิเคราะห์ด้วยตัวเองก่อน เหรอป่าว?ค่ะ
หรือ
2.คุณวิเคราะห์ด้วยตัวเองก่อน ก่อนจะซื้อ คุณมีการวิเคราะห์ด้วยตัวเองยังไง?ค่ะ
???
ขอถามกลับค่ะ
โฆษณา