15 มี.ค. เวลา 02:14 • ไลฟ์สไตล์
ไม่เคยไปประจำที่ไหนเลย
เปลี่ยนไปเรื่อยๆเพื่อหาประสบการณ์
ใหม่ๆและดูสินค้าใหม่ๆบางครั้งก็ช๊อป
ผ่านออนไลน์เพราะขี้เกียจออกไปเจอ
กับผู้คนเยอะๆ
1
โฆษณา