18 มี.ค. เวลา 16:43 • ปรัชญา

พึ่งรู้ว่าที่สุดของความพยามยาม แม้ ผลลัพธ์จะไม่เป็นแบบที่เราหวัง แต่เรากลับไม่เสียใจเลย🤍🤍

โฆษณา