19 มี.ค. เวลา 13:19 • ความคิดเห็น
ไร้ซึ่งระเบียบ กฏหมายก็ไม่เด็ดขาด ดูอย่างสิงคโปร์สิคะ กฏหมายเขาแข็งแรง ค่าปรับหนัก ถนนหนทางเขาสะอาดสะอ้านมาก ขนาดว่าลืมกระเป๋าทิ้งไว้ ยังได้คืน
โฆษณา