19 มี.ค. เวลา 14:48 • ธุรกิจ

บัตร Rerun Online งาน The Entrepreneur Forum 2024 (จำนวนจำกัด 300 ใบ)

ซื้อบัตรได้ที่ https://www.zipeventapp.com/e/The-Entrepreneur-Forum-2024
สำหรับผู้ที่สนใจไปงานแต่จองบัตรไม่ทัน หรือไม่สะดวกไปสถานที่จริง
บัตร Rerun Online งาน The Entrepreneur Forum 2024 เหมาะกับใครบ้าง
✅ ผู้ประกอบการขนาดกลาง ขนาดเล็ก
✅ ผู้สนใจมีธุรกิจเป็นของตัวเอง
✅ ผู้หาแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจ
✅ ผู้ต้องการสร้างแบรนด์เป็นของตัวเอง
บัตรนี้จะสามารถดู Rerun Online ได้ทั้ง Main Stage และ Workshop ทุก Sessions
(ยกเว้น Special Session ของ ลงทุนแมน)
โดยจะสามารถดู Rerun Online ได้ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน - 11 กรกฎาคม 2567
ผ่านระบบ Zipevent Webinar
เปิดขายบัตรแล้ว ตอนนี้
สามารถซื้อบัตรได้ที่ https://www.zipeventapp.com/e/The-Entrepreneur-Forum-2024
บัตร Rerun Online ราคา 690 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ Payment Fee)
จำกัดจำนวนบัตรเพียง 300 ใบเท่านั้น
*หมายเหตุ
ท่านใดที่มีบัตร Onsite Ticket แล้ว ท่านจะได้รับสิทธิ์ในการดู Rerun Online ในแพ็กเกจเรียบร้อย
บัตร Rerun Online 1 ใบจะดูได้เพียง 1 คนเท่านั้น ห้ามแชร์ต่อให้ท่านอื่น ๆ หากทีมงานตรวจสอบพบ จะทำการริบสิทธิ์ในการดูย้อนหลัง และไม่คืนเงินในทุกกรณี
ทีมงาน Zipevent จะส่งอีเมล ลิงก์การรับชม Rerun Online ให้ทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง ในวันที่ 11 เมษายน 2567
-- รายละเอียด 8 SESSIONS ในเวทีหลัก (MAIN STAGE) ที่จะสามารถรับชมได้ –
SESSION 1 The real world of Entrepreneurs : โลกแห่งความเป็นจริงของผู้ประกอบการ
เภสัชกร ดร.แสงสุข พิทยานุกุล - Dentiste' และ Smooth-E
SESSION 2 The power of details : ความสำเร็จ วัดกันที่รายละเอียด
คุณนัทธมน พิศาลกิจวนิช - สุกี้ตี๋น้อย
คุณธัญย์ณภัคช์ ศิริประภาเจริญ - karun
SESSION 3 From Zero to Well-Known : ขายของธรรมดา ให้ไม่ธรรมดา
คุณสุรนาม พานิชการ - Tofusan
คุณทนงค์ศักดิ์ แซ่เอี้ยว - YUEDPAO
SESSION 4 The Art of Brand Communication : ศิลปะการสื่อสาร ดึงอินไซต์ ให้ลูกค้าอินกับแบรนด์
คุณมัณฑิตา จินดา - Digital Tips
คุณวิชัย มาตกุล - Salmon House
คุณพุทธศักดิ์ ตันติสุทธิเวท - Wisesight
SESSION 5 How to Scale Up ? : ขยายธุรกิจให้ใหญ่ วิธีไหนเหมาะกับตัวเอง
คุณกวิน นิทัศนจารุกุล - Otteri Wash and Dry
คุณวิสิทธิ์ สดแสงเทียน - Bow Bakery House
คุณพงษ์ลดา พะเนียงเวทย์ - Freshket
SESSION 6 From Passion to Action : ทำสิ่งที่รัก ให้เป็นธุรกิจที่ “โคตรคูล”
คุณปราโมทย์ ปาทาน - โคตรคูล
 
SESSION 7 Stand out from the RED OCEAN : สร้างแบรนด์ให้เด่น ในตลาดทะเลเลือด
คุณธนิสา วีระศักดิ์ศรี - RAVIPA
คุณรยา วรรณภิญโญ - GENTLEWOMAN
SESSION 8 Entrepreneurial Spirit : จิตวิญญาณคนทำธุรกิจ คิดแบบไหน ทำแบบไหน ?
คุณตัน ภาสกรนที - ICHITAN
– รายละอียดห้อง WORKSHOPS ที่จะสามารถรับชมได้ –
WORKSHOP 1 เจ๊งในกระดาษ Feasibility Study เจ๊งอย่างไร ให้ไม่เจ็บจริง
คุณธนพงศ์ วงศ์ชินศรี - Torpenguin
WORKSHOP 2 Fast Track Accounting ทำบัญชีแบบไหน ให้ธุรกิจไปได้ไกล
คุณภีม เพชรเกตุ - PEAK Account
NEW WORKSHOP Hack Your Way towards a Business You Love
สร้างธุรกิจให้ยิ่งโต ยิ่งรัก ด้วยหลัก 3S (State, Story, Strategy)"
คุณไตรนุภาพ จิระไตรธาร - Creatus Corporation
WORKSHOP 3 Inside Investor's Mind เขียนแผนธุรกิจอย่างไร ให้ถูกใจนักลงทุน
คุณเปรมปรีดี กิติรัตน์ตระการ - PTTExpresSo"
WORKSHOP 4 Purpose Marketing by เกตุวดี Marumura ทำการตลาดอย่างไร ใช้เงินน้อยที่สุด
ดร.กฤตินี (พงษ์ธนเลิศ) เพิ่มทรัพย์ - ผู้แต่งหนังสือ “Makoto Marketing การตลาดแบบจริงใจสไตล์ญี่ปุ่น”
WORKSHOP 5 TikTok Essentials : How to Create Impactful Content
คุณมัณฑิตา จินดา - Digital Tips Academy
WORKSHOP 6 Generative AI for The Entrepreneurs ใช้ Generative AI อย่างไร ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สำหรับธุรกิจในโลกยุคใหม่
คุณพงษ์ปิติ ผาสุขยืด - AD ADDICT
โฆษณา