19 มี.ค. เวลา 23:00 • ข่าวรอบโลก

✨20 มีนาคมของทุกปีเป็น "วันความสุขสากล" (The International Day of Happiness) 😄

วันที่คนทั่วโลกจะร่วมเฉลิมฉลองและตระหนักถึง "ความสุข" อันเป็นเป้าหมายพื้นฐานของมนุษย์ ซึ่งมีที่มาจากมติที่ประชุมสหประชาชาติ (UN) กำหนดให้วันที่ 20 มีนาคม ของทุกปีเป็นวัน "ความสุขสากล"
โดยมีแนวคิดริเริ่มมาจากต้นแบบความคิดของประเทศภูฏาน ที่ขึ้นชื่อว่าเป็น ‘ประเทศที่มีความสุขมากที่สุดในโลก’ และยังติดอันดับที่ 1 ในการวัดดัชนีมวลรวมความสุข หรือ Gross National Happiness Index (GNH) โดยที่การวัดค่าดังกล่าวไม่ได้นำอันดับทางเศรษฐกิจ หรือความร่ำรวยทางวัตถุมาเป็นตัวตัดสิน แต่กลับมองแบบองค์รวมว่าจิตใจที่มีความสุขของประชาชนนั้นเป็นสิ่งสำคัญมากกว่าวัตถุ และยังใช้โอกาสนี้ในการเรียกร้องให้แต่ละประเทศผลักดันนโยบายเพิ่มความสุขให้กับประชาชนอีกด้วย
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ภายใต้สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย (อว.) องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติ สนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการในการพัฒนา "นวัตกรรม" ทั้งสุขภาวะทางกายและทางใจ ตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในประเด็น “Good health and Well-being” มุ่งสร้างหลักประกันการมีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับผู้คนในทุกวัย
เพราะ #ความสุข เกิดได้จากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นความเป็นอยู่ที่ดี ความรู้สึกผ่อนคลาย สบายใจ ความปลอดภัย การมีความสัมพันธ์ที่ดี วันแห่งความสุขสากลนี้จึงขอยกตัวอย่าง #นวัตกรรมดูแลสุขภาพใจ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก NIA อย่าง "OOCA" แอปพลิเคชันนัดหมายปรึกษาปัญหาใจกับจิตแพทย์และนักจิตวิทยา และนิทรรศการ Homecoming "พาใจกลับบ้าน" โดย Eyedropper Fill ที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผสมผสานศิลปะการออกแบบประสบการณ์ให้ผู้คนได้เข้าถึงวิธีการใหม่ๆ ในการเยียวยาจิตใจให้กลับมามีความสุขอีกครั้ง
สำหรับใครที่กำลังเคร่งเครียดคิ้วผูกโบว์อยู่ตอนนี้ หยุดพัก ปรับอารมณ์ให้ผ่อนคลาย แล้วมีความสุขไปกับวันสุขสากลกันเถอะ!
#NIA #Innovation #TheInternationalDayofHappiness #Mar20
โฆษณา