20 มี.ค. เวลา 06:12 • การตลาด

GenAI พลิกโฉมการทำการตลาดธุรกิจโรงแรม

อย่าเพิ่งรีบไปลงเรียนคอร์สเรื่อง GenAI เพราะกลัวตกกระแส
แนะนำให้ทำความเข้าใจเบื้องต้น หาข้อมูลว่าจะใช้ประโยชน์จากการใช้ GenAI กับธุรกิจโรงแรมได้อย่างไรบ้าง
.
ประเมินสถานการณ์ของโรงแรมของคุณให้ชัดเจนก่อน แล้วจึงวางแผนการใช้งานอย่างเป็นระบบ
.
การเขียนคำสั่ง (Prompt) เพื่อใช้งาน จะไม่เกิดประโยชน์หากคุณยังไม่มีสิ่งเหล่านี้
1) Brand Voice
2) Targeted Market
3) Tone of communication
4) ข้อมูลอื่นๆที่จะช่วยให้ GenAI สร้างคำตอบให้คุณได้ตรงโจทย์มากขึ้น
โฆษณา