23 มี.ค. เวลา 15:16 • หุ้น & เศรษฐกิจ
ก่อนจะโทษดอกเบี้ย โทษเรื่องการบริหารจัดการด้านการเงินก่อนจะดีกว่า
โฆษณา