24 มี.ค. เวลา 09:23 • ธุรกิจ

วิธีคำนวณ จุดคุ้มทุน ถ้าเปิดร้านขายกาแฟแก้วละ 50 บาท ต้องขายกี่แก้ว ถึงไม่ขาดทุน ?

-จุดคุ้มทุน หรือ Break Even Point สรุปง่าย ๆ ก็คือ
จุดที่ธุรกิจมี ยอดขาย = ต้นทุนรวม
-โดยที่ ต้นทุนรวม = ต้นทุนคงที่ + ต้นทุนแปรผัน
5
-ต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) = ต้นทุน ที่ไม่ว่าจะขายได้หรือไม่ได้ ก็ต้องจ่ายอยู่แล้ว
เช่น ค่าเช่า ที่ไม่ว่าจะขายสินค้าได้กี่ชิ้น ก็ต้องจ่ายเท่าเดิมทุก ๆ เดือน
2
-ต้นทุนแปรผัน (Variable Cost) = ต้นทุนที่แปรผันตามปริมาณสินค้าที่ขาย
เช่น ต้นทุนค่าวัตถุดิบในการทำกาแฟ 1 แก้ว เท่ากับ 20 บาท
ถ้าเราขายได้ 100 แก้ว เท่ากับว่า ต้นทุนแปรผันรวมของเรา คือ 2,000 บาท
-หากเราต้องการรู้ว่า ต้องขายสินค้ากี่ชิ้น ถึงจะคุ้มทุน สามารถหาได้จากสมการ
1
จำนวนสินค้าที่ขาย x ราคาขายต่อหน่วย = ต้นทุนคงที่รวม + ต้นทุนแปรผันรวม
2
-ถ้าย้ายข้างสมการไปมา จะจัดรูปแบบสมการใหม่เป็น
จำนวนสินค้าที่ขาย = ต้นทุนคงที่รวม / (ราคาขายต่อหน่วย – ต้นทุนแปรผัน ต่อหน่วย)
-ลองมาดูตัวอย่างนี้ เพื่อให้เห็นภาพ
สมมติเราจะเปิดร้านกาแฟ โดยคาดว่าจะขายแก้วละ 50 บาท ขณะที่คาดว่าจะมีค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้
ต้นทุนคงที่ต่อเดือน 60,000 บาท ประกอบไปด้วย
ค่าเช่าพื้นที่ 30,000 บาท
ค่าจ้างพนักงาน 20,000 บาท
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 10,000 บาท
1
และต้นทุนแปรผัน 20 บาท ต่อแก้ว
เอาตัวเลขที่ว่ามาลองใส่ในสมการ
จำนวนสินค้าที่ขาย = ต้นทุนคงที่รวม / (ราคาขายต่อหน่วย – ต้นทุนแปรผัน ต่อหน่วย)
1
จำนวนสินค้าที่ต้องขาย = 60,000 / (50 - 20)
1
หมายความว่า เราต้องขายกาแฟให้ได้อย่างน้อย 2,000 แก้วต่อเดือน หรือเฉลี่ยวันละ 67 แก้ว
3
-ความหมายก็คือ ถ้าร้านกาแฟของเรา ขายกาแฟแก้วละ 50 บาท
โดยในแต่ละเดือน มีต้นทุนคงที่ 60,000 บาท ต้นทุนแปรผันต่อแก้ว แก้วละ 20 บาท
4
เราต้องขายกาแฟให้ได้เดือนละ 100,000 บาท หรือวันละ 3,350 บาท ถึงจะไม่ขาดทุน นั่นเอง
8
ที่ต้องเข้าใจให้ดีคือ ถ้าต้นทุนคงที่ ต้นทุนแปรผัน หรือราคาขายเปลี่ยนแปลงไปจากนี้
จุดคุ้มทุนก็จะเปลี่ยนไปด้วย
หมายความว่า คนที่อยากเปิดร้านกาแฟ หรืออยากทำธุรกิจให้ไม่ขาดทุน เรื่องสำคัญอันดับแรก ๆ คือต้องรู้ให้ได้ว่า ต้นทุนแต่ละส่วนของร้านเรา เป็นเท่าไร
เพื่อที่จะหาจุดคุ้มทุนให้ได้ แล้วมากำหนดกลยุทธ์การขาย ให้ธุรกิจทำกำไรได้ สูงที่สุด..
โฆษณา