25 มี.ค. เวลา 03:32 • ธุรกิจ

ปัญหาของการทำงานในทุกที่ทุกองค์กรคือข้อผิดพลาดจากมนุษย์ (Human errors)

เราจะพัฒนาคนในองค์กรของเรายังไงให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากที่สุด จากบทสัมภาษณ์ คุณ สุภาวดี หุตะสิงห รองประธานสายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
.
คุณ สุภาวดี ได้กล่าวว่าก่อนที่จะได้รู้จักกับฮิวแมนิก้าในองค์กรพบกับปัญหาในการบริหารจัดการเงินเดือนและการทำงานหนักที่ HR ต้องเผชิญทุกเดือน ทำให้เกิดข้อผิดพลาด ปริมาณงานที่เยอะจนเกินไปในทุกๆสิ้นเดือน จึงหาวิธีในการจัดการการบริหารทรัพยากรส่วนบุคคล ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
.
เรามาดูกันว่า ทำไม S&P จึงเลือก Humanica มาช่วยในการจัดการบริหารทรัพยากรส่วนบุคคล
#HumanicaTH #Humanica #HR #Payroll #review #SandP
📌 สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของฮิวแมนิก้า
โฆษณา