26 มี.ค. เวลา 11:03 • หุ้น & เศรษฐกิจ

ลงทุน DCA เดือนละ 2,000 บาท ในหุ้น Starbucks ผ่านไป 5 ปี จะเป็นอย่างไร ?

การลงทุนแบบ DCA หรือ Dollar-Cost Averaging ซึ่งเป็นการทยอยลงทุนด้วยจำนวนเงินเท่า ๆ กัน เป็นงวด ๆ โดยไม่สนใจว่าราคาของสินทรัพย์ในเวลานั้นจะเป็นเท่าไร ก็ช่วยให้ผลตอบแทนในระยะยาวเติบโตได้อย่างน่าสนใจ
ซึ่งหากเพื่อน ๆ สนใจลงทุนในหุ้นอเมริกา ก็สามารถลงทุนได้ในแอปพลิเคชัน Dime! เลยครับ เรามีกองทุนหลากหลายประเภท ให้นักลงทุนได้เลือกสรรตามสไตล์การลงทุนของตัวเอง
ดาวน์โหลดแอป Dime! ได้ตามลิงก์นี้เลยครับ https://bit.ly/3QhAmUJ
ที่มา : investor.starbucks.com
ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน  
ผลการดำเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบ ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นโดยอาศัยแหล่งข้อมูลสาธารณะ ซึ่งพิจารณาแล้วว่ามีความน่าเชื่อถือซึ่งปรากฏขณะจัดทำ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละขณะเวลา บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่าง ๆ ที่ปรากฏโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
════════════════════
#เพราะการเงินเป็นเรื่องของทุกคน
════════════════════
Dime! เปลี่ยนเรื่องเงินให้เป็นเรื่องสนุก เพื่อความสุขอย่างเท่าเทียมของทุกคน
 
บริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน Dime! ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลัง กำกับโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ใบอนุญาตเลขที่ ลก-0007-02
โฆษณา