27 มี.ค. เวลา 07:33 • ไลฟ์สไตล์

Dime! FCD  บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ไม่ต้องฝากประจำ ก็ได้ดอกเบี้ยสูง

บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ประเภทออมทรัพย์ Dime! FCD ให้ดอกเบี้ยสูงสุด 5%* ต่อปี จากธนาคารเกียรตินาคินภัทร
ฝากหรือโอนเมื่อไรก็ได้ ไม่ต้องฝากประจำ ไม่มีขั้นต่ำการฝากเงินหรือโอนเงิน และยังได้อัตราดอกเบี้ยตามเงินที่ฝาก
โดยอัตราดอกเบี้ยเป็นไป ตามที่ธนาคารเกียรตินาคินภัทรกำหนด แบ่งเป็น 3 ช่วงเงินฝาก ดังนี้
- เงินฝากส่วนที่ไม่เกิน 3,000 USD จะได้รับดอกเบี้ย 5% ต่อปี
- เงินฝากส่วนที่เกิน 3,000 USD แต่ไม่เกิน 100,000 USD จะได้รับดอกเบี้ย 4% ต่อปี
- เงินฝากส่วนที่เกิน 100,000 USD จะได้รับดอกเบี้ย 0.5% ต่อปี
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://dime.co.th/en/articles/dime-fcd-product-review           
ดาวน์โหลดแล้วมาเริ่มออมกัน! https://dimekkp.onelink.me/sq7H/pya1dxrd
 
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
 
*บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ประเภทออมทรัพย์ Dime! FCD เป็นผลิตภัณฑ์ของธนาคารเกียรตินาคินภัทร อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารเกียรตินาคินภัทรกำหนด
════════════════════                                   
#เพราะการเงินเป็นเรื่องของทุกคน                                   
════════════════════         
 
Dime! เปลี่ยนเรื่องเงินให้เป็นเรื่องสนุก เพื่อความสุขอย่างเท่าเทียมของทุกคน        
 
บริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน Dime! ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลัง กำกับโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ใบอนุญาตเลขที่ ลก-0007-02
ติดตามเราในช่องทางต่าง ๆ ได้ที่
Facebook - https://www.facebook.com/dimeinvest                                   
Instagram - https://www.instagram.com/dime.finance                           
Twitter - https://twitter.com/dimefinance                                
TikTok - https://www.tiktok.com/@dime.finance                                   
LINE -  https://lin.ee/4W7j4nG                                         
#การเงิน #การลงทุน #FCD #ออมเงิน #บัญชีออมทรัพย์ #ไดม์ #Dime #Dimeออมได้ลงทุนดี
โฆษณา