27 มี.ค. เวลา 11:03 • หุ้น & เศรษฐกิจ

รู้จักกองทุน IHI กองทุน ETF เครื่องมือแพทย์ บนแอป Dime !

ถ้าสนใจลงทุนในกองทุน ETF ประเภทอื่นๆ ก็สามารถลงทุนได้ในแอปพลิเคชัน Dime! เลยครับ เรามีกองทุนหลากหลายประเภท ให้นักลงทุนได้เลือกสรรตามสไตล์การลงทุนของตัวเอง
ดาวน์โหลดแอป Dime! ได้ตามลิงก์นี้เลยครับ https://bit.ly/3QhAmUJ
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบ ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ผู้ลงทุนสามารถขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัท
ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นโดยอาศัยแหล่งข้อมูลสาธารณะ ซึ่งพิจารณาแล้วว่ามีความน่าเชื่อถือซึ่งปรากฏขณะจัดทำ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละขณะเวลา บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่าง ๆ ที่ปรากฏโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ข้อมูลแสดงสัดส่วนของ 8 หุ้นที่กองทุนถือครองมากสุด ณ วันที่ 18 มี.ค. 67
ที่มา : ishares.com
════════════════════
#เพราะการเงินเป็นเรื่องของทุกคน
════════════════════
Dime! เปลี่ยนเรื่องเงินให้เป็นเรื่องสนุก เพื่อความสุขอย่างเท่าเทียมของทุกคน
 
บริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน Dime! ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลัง กำกับโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ใบอนุญาตเลขที่ ลก-0007-02
โฆษณา