28 มี.ค. เวลา 14:14 • ท่องเที่ยว
เว้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : https://intrend.trueid.net/post/437433

เว้ เมืองหลวงเก่า ร่องรอยแห่งกาลเวลา
วันนี้ Auiyuki จะพาเพื่อนๆ มารู้จัก เมืองเว้ ประเทศเวียดนาม ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ผสมผสานกับธรรมชาติอันงดงาม เมืองนี้ได้รับการยกย่องให้เป็น มรดกโลกทางวัฒนธรรม โดย UNESCO
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองเว้
เปิดทริปนี้ เริ่มที่เจดีย์เทียนหมู่ เป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 400 ปี ตั้งอยู่ริมแม่น้ำหอม
ฝั่งตรงข้ามเจดีย์เทียนหมู่ จะเป็นแม่น้ำหอม เพื่อนๆ สามารถล่องเรือในแม่น้าหอมได้ เพื่อชมทิวทัศน์ของเมืองเว้ แม่น้ำสายนี้ไหลผ่านใจกลางเมืองและเรียงรายไปด้วยวัดวาอาราม พระราชวัง และสุสาน
ไปต่อที่ สุสานจักรพรรดิ Khai Dinh ตั้งอยู่ในเมืองเว้ ประเทศเวียดนาม สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1931 และเป็นที่ฝังพระศพของจักรพรรดิ Khai Dinh
รูปปั้นจากช่างนิรนาม เรียงรายดูน่าเกรงขาม
ถึงบนยอดสูงสุด คือพระราชวัง หรือสุสานของจักรพรรดิ Khai Dinh
เว้ เมืองมรดกโลก เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ รอให้เพื่อนๆ มาสัมผัสด้วยตัวเอง มาเที่ยวเวียดนามกันเถอะ!
เครดิต
ภาพถ่ายทั้งหมด โดย Auiyuki / เพจวงเล่า
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://intrend.trueid.net/post/437433
โฆษณา