1 เม.ย. เวลา 14:19 • หุ้น & เศรษฐกิจ
เคยใช้ทั้ง True และ Ais ทั้งคู่อยู่ช่วงหนึ่ง พบว่ามีโอกาสได้ใช้สิทธิประโยชน์ของทางฝั่ง Ais บ่อยกว่ามาก
1
โดยเฉพาะร้านกาแฟและโรงหนัง ที่ใช้แทบเป็นประจำทุกเดือน
ในขณะที่ True เคยได้ใช้แค่เข้าไปนั่งใน True Sphere ซึ่งก็รู้สึกว่าไม่ได้จำเป็นต้องเข้าไปนั่งขนาดนั้น
เอาจริงที่เข้าก็แค่เพราะหิวน้ำ เลยเข้าไปเอาน้ำเปล่าฟรี
ถ้าให้สรุปง่ายๆ ก็คือ รู้สึกว่าขาด Ais ไม่ได้แต่ขาด True ได้
1
โฆษณา