2 เม.ย. เวลา 15:00 • การเกษตร

ผู้ว่าฯตราดลุยตรวจ"ล้งทุเรียน" สร้างความมั่นใจคุณภาพ

ผู้ว่าฯตราด นำคณะออกตรวจเยี่ยมล้งทุเรียน สร้างความมั่นใจในมาตรฐานการคัดคุณภาพ ด้านเกษตรกรจังหวัด เกษตรกรอำเภอ เปิดให้บริการตรวจน้ำหนักเปอร์เซ็นต์แป้งทุกวัน ไม่เว้นช่วงหยุดยาวสงกรานต์
จากกรณีมีกระแสว่า สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จันทบุรี(ทีมเล็บเหยี่ยว)ตรวจสอบการนำทุเรียนไปต่างประเทศและพบว่ามีทุเรียนบางส่วนที่ตรวจสอบแล้วพบว่า เป็นทุเรียนอ่อน และตรวจสอบที่มาแล้วมาจากอำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมานั้น
นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ ร่วมตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการรวบรวมรับซื้อทุเรียน (ล้ง) ล้ง โกศล–ตู่ ตำบลทุ่งนนทรี อำเภอเขาสมิง ซึ่งเป็นโรงคัดบรรจุขนาดใหญ่ เป็นจุดรับซื้อทุเรียนหลักของจังหวัดตราด และได้รับใบรับรอง GMP เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในมาตรฐานการคัดคุณภาพของล้งรับซื้อทุเรียนจังหวัดตราด กรณีพบการกล่าวอ้างในข่าวทุเรียนอ่อน อำเภอนายายอาม
ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวว่า จังหวัดตราด เป็นจังหวัดหนึ่งที่เป็นพื้นที่หนึ่งที่ผลิตทุเรียนคุณภาพ นอกจากนี้ทุเรียนจังหวัดตราดยังออกสู่ตลาดเป็นจังหวัดต้น ๆ ของประเทศ ที่ผ่านมาทางจังหวัดมีมาตรการในการป้องกันปัญหาทุเรียนอ่อนอย่างรัดกุม
โดยเฉพาะกรณีที่เกษตรกรตัดทุเรียนก่อนวันที่ประกาศเก็บเกี่ยวข้องทางราชการจะต้องมีใบรับรองคุณภาพในการตรวจน้ำหนักเปอร์เซนต์แป้งในเนื้อทุเรียนที่ออกจากสำนักงานเกษตรอำเภอ หรือสำนักงานเกษตรจังหวัด จึงมั่นใจว่า ทุเรียนที่ตัดออกจากจังหวัดตราดจะมีคุณภาพดี และไม่เป็นทุเรียนอ่อน
ผู้ว่าฯตราดลุยตรวจ"ล้งทุเรียน" สร้างความมั่นใจคุณภาพ ไม่เว้นหยุดยาวสงกรานต์
ด้านนายวินัย ขยันยิ่ง เกษตรจังหวัดตราด กล่าวถึงกรณีที่ช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ในเดือนเมษายน ว่า เกษตรกรชาวสวนทุเรียนอาจมีความกังวลในการนำผลผลิตทุเรียนออกมาตรวจน้ำหนักเปอร์เซ็นต์แป้ง ช่วงวันหยุดราชการช่วงดังกล่าว ซึ่งทางสำนักงานเกษตรจังหวัดตราด และสำนักงานเกษตรอำเภอ ได้เปิดให้บริการตรวจน้ำหนักเปอร์เซ็นต์แป้ง ให้บริการเกษตรกรในทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ แม้แต่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งจะมีการจัดเจ้าหน้าที่ให้บริการกับเกษตรกร
ในส่วนของปัญหาทุเรียนอ่อนนั้น นายวินัย ระบุว่า ปัญหานี้เกิดขึ้นทุกปีก็คือ ทุเรียนอ่อน ที่พบทุกปี ซึ่งตั้งแต่มารับราชการที่ตราดตั้งแต่ปี 2540 ก็พบปัญหาทุเรียนอ่อนทุกปี แต่จากการที่เข้าไปตรวจสอบตามสวนผลไม้ในแต่ละแห่งพบว่า แต่ละสวนได้ควบคุมคุณภาพของทุเรียนได้ดี และไม่มีปัญหา
ผู้ว่าฯตราดลุยตรวจ"ล้งทุเรียน" สร้างความมั่นใจคุณภาพ ไม่เว้นหยุดยาวสงกรานต์
ขณะเดียวกันทางสำนักงานเกษตรจังหวัดตราดได้ร่วมมือกับทางสภาเกษตรกรจังหวัดตราดที่มีนายเรือง ศรีนาราง เป็นประธาน ซึ่งเป็นเกษตรกรดีเด่นระดับชาติได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาทุเรียนไม่มีคุณภาพออกสู่ตลาด นอกจากนี้การกระจายการออกผลิตของทุเรียนในปีนี้ จะทยอยออกเป็นระยะซึ่งจะทำให้สามารถควบคุมคุณภาพและราคาได้เป็นอย่างดี
โฆษณา