2 เม.ย. เวลา 13:00 • หุ้น & เศรษฐกิจ

"โลตัสส์ สโตร์ส" จดทะเบียนเลิกบริษัทแล้ว ไม่ส่งผลกับห้างโลตัส

CPAXT แจ้งยกเลิกบริษัทยย่อย"โลตัสส์ สโตร์ส(ประเทศไทย)" โดยจดทะเบียนเลิกบริษัทเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 ยันไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการของบริษัท
นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจค้าส่งแม็คโคร และประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจสายงานบัญชีและการเงิน บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) หรือ CPAXT แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า บริษัท โลตัสส์ สโตร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ได้จดทะเบียนเลิกบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567
โดยปัจจุบัน บริษัทย่อยดังกล่าวอยู่ระหว่างขั้นตอนการชำระบัญชี
ทั้งนี้ การเลิกบริษัทย่อยดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ แต่อย่างใด เนื่องจากปัจจุบันไม่มีการดำเนินงานใด ๆ ในบริษัทย่อย
โฆษณา