2 เม.ย. เวลา 11:09 • หุ้น & เศรษฐกิจ

คำศัพท์การเงินน่าสนใจ จากซีรีส์ “Blind Trust” ในซีรีส์ Queen of Tears แปลว่าอะไร ?

หากพูดถึงซีรีส์ Queen of Tears บน Netflix
สำหรับใครที่ยังไม่ได้ดู สรุปแบบไม่สปอยล์ ก็คือ จะเป็นซีรีส์เกี่ยวกับคู่สามีภรรยา
ที่ต้องฟันฝ่าอุปสรรคหลายอย่าง หนึ่งในนั้นก็คือ ทางด้านธุรกิจ
ซึ่งดูไปดูมาก็เป็นซีรีส์ ที่มีการพูดถึงคำศัพท์ทางการเงินหลายคำ
หนึ่งในคำที่ ลงทุนเกิร์ลคิดว่า น่าสนใจคำแรก ๆ
จะมาใน EP. 4 คือคำว่า “Blind Trust”
ในฉากนั้น กลุ่มคนกลุ่มหนึ่ง ได้มีการพูดคุยกันผ่านทางโทรศัพท์ว่า
"อัตราผลตอบแทน ของ Blind Trust ล่าสุดอยู่ที่ เกือบ 90%
พวกเขาเลยสนใจ อยากเข้าร่วมกองทุนหน้า เป็นอย่างมาก"
แล้ว Blind Trust ในชีวิตจริง มีความหมายว่าอะไร ?
ลงทุนเกิร์ลจะมาสรุปให้ฟัง ฉบับง่าย ๆ
เริ่มจากทำความรู้จักกับ Trust กันก่อน
Trust คือ กองทรัพย์สิน ที่เจ้าของทรัพย์สินมอบให้อีกคนหนึ่ง บริหารจัดการทรัพย์สินนั้นให้ โดยมี Trustee ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ดูแล
โดยปกติแล้ว Trustee จะต้องรายงาน แก่ผู้มอบทรัพย์สิน
ว่านำเงินไปลงทุนในทรัพย์สินใดบ้าง หรือพันธบัตรประเภทไหน
หรือถ้าเป็นหุ้น ลงไปกี่ตัว และหุ้นแต่ละตัว ชื่ออะไร
ส่วน Blind Trust ก็มีความคล้ายกัน
แต่พอเพิ่มคำว่า Blind แปลตรงตัว ก็คือ ตาบอด
ในทางการเงิน ก็ตามนั้นเลย คือ เจ้าของเงินตาบอด..
โดยเขาจะไม่รู้ว่าทรัพย์สินของตัวเอง ถูกนำไปลงทุนในอะไรบ้าง
สรุปง่าย ๆ ก็คือ เจ้าของทรัพย์สิน ที่ใช้ Blind Trust จะไม่มีอำนาจสั่งการ และไม่สามารถมีส่วนในการตัดสินใจใด ๆ กับการลงทุน
สำหรับผู้จัดการ Blind Trust อาจเป็นผู้เชี่ยวชาญ ในทรัพย์สินนั้น
ไม่จำเป็นต้องอยู่ในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
แล้วคำถามคือ กลุ่มคนประเภทไหนกัน
ที่ไม่อยากรู้ว่าเงินของเรา ถูกนำไปลงทุนในอะไร ?
ส่วนใหญ่แล้ว คนที่ใช้ Blind Trust คือนักการเมือง
ที่ต้องการป้องกันความขัดแย้ง ระหว่างเรื่องสาธารณะ กับเรื่องส่วนตัว
เพราะบางครั้ง ตำแหน่งหน้าที่ทางการเมือง
อาจจะเอื้อประโยชน์ ต่อธุรกิจของตนเอง
พวกเขาจึงใช้ Blind Trust ในการแสดงความโปร่งใสให้มีความชัดเจนมากขึ้น..
โฆษณา