3 เม.ย. เวลา 13:00 • ธุรกิจ

การศึกษาไทย สอนการเงิน พอแล้วหรือยัง ?

ความรู้ทางการเงิน คือทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย
แต่ที่ผ่านมาหลักสูตรการศึกษาไทย
ยังขาดวิชาการเงินที่เหมาะสม และใช้ได้จริง
ทำอย่างไรให้เด็กไทย มีโอกาสได้เรียนเรื่องรู้
เรื่องการเงินการลงทุนที่ดีมากพอ
ที่จะดูแลสุขภาพการเงินของตัวเองในอนาคต ?
ชวนคุณ จักรพงษ์ เมษพันธุ์
เจ้าของเพจ The Money Coach
อีกหนึ่งคนที่พยายามขับเคลื่อนวิชาการเงินในโรงเรียน
ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ มาคุยเรื่องนี้กัน

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์

โฆษณา