3 เม.ย. เวลา 11:03 • หุ้น & เศรษฐกิจ

บริษัทแพ็กเกจจิงที่ใหญ่ที่สุดในโลก คือบริษัททำขวดยา

บริษัทแพ็กเกจจิงที่ใหญ่ที่สุดในโลก ไม่ใช่บริษัทผลิตกระป๋องบรรจุอาหาร กล่องกระดาษ หรือขวดน้ำ แต่เป็นบริษัทผลิตแพ็กเกจจิงสำหรับสิ่งที่สำคัญในระดับปัจจัย 4 ของมนุษย์ ซึ่งก็คือ ยารักษาโรค
💉 West Pharmaceutical Services (NYSE : WST) เป็นบริษัทออกแบบ และผลิตขวดยา โดยเฉพาะขวดยาฉีด รวมถึงแพ็กเกจจิงแบบฉีดคุณภาพสูง เพื่อให้มั่นใจว่าตัวยาจะถูกเก็บรักษาอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสําหรับผู้ป่วย โดยในแต่ละปี บริษัทส่งมอบแพ็กเกจจิงยาและส่วนประกอบมากกว่า 47,000 ล้านชิ้น
🥇 West Pharmaceutical เป็นบริษัทแพ็กเกจจิงที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยมูลค่า 28,430 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 1 ล้านล้านบาท และเป็นบริษัทในอุตสาหกรรมยาที่มีมูลค่าบริษัทมากกว่าบริษัทยาหลายแห่ง
ผลิตภัณฑ์ของ West Pharmaceutical ประกอบไปด้วย
🌡️ขวดแก้วสำหรับยาฉีด (ไวแอล), ขวดยาฉีดที่ใช้ครั้งเดียว (แอมพูล),จุกยาง และซีลสําหรับยาฉีด
💉ส่วนประกอบเข็มฉีดยาและตลับหมึก
💉เครื่องมือสำหรับฉีดยาด้วยตัวเอง
🔬บริการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์แพ็กเกจจิงของยาฉีด ก่อนการขึ้นทะเบียนยา
แพ็กเกจจิงมีความสําคัญมาก ๆ ต่อผลิตภัณฑ์ยา โดยเฉพาะยาฉีด ทั้งขวดบรรจุยา และจุกยาง เพราะเป็นส่วนที่สัมผัสกับยาโดยตรง การเลือกวัสดุที่ใช้สําหรับเป็นขวดยาจึงมีความสําคัญ
🦠 โดยวัสดุน้ันจะต้องไม่เกิดปฏิกิริยากับยาที่บรรจุ และต้องสามารถปกป้องยาจากสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เช่น แสง อากาศ อุณหภูมิ ความชื้น และการปนเปื้อนเชื้อโรค เพื่อให้คงประสิทธิภาพ คุณภาพและความปลอดภัยของยาไว้จนถึงวันที่ยาหมดอายุ ซึ่งทั้งขวดบรรจุยา และจุกยาง ล้วนมีกฎหมายกำหนดควบคุมคุณภาพไว้อย่างเคร่งครัด
👨‍🏫 West Pharmaceutical ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี 2466 ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ในช่วงเวลานั้น มีความก้าวหน้าทางการแพทย์ที่สำคัญมากอยู่ 2 เหตุการณ์ คือ
🦠 การค้นพบยาเพนิซิลลิน ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ใช้รักษาโรคติดเชื้อและบาดแผลต่าง ๆ
และการสังเคราะห์ฮอร์โมนอินซูลิน สำหรับรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน
คุณ Herman O. West และคุณ J.R. Wike ผู้ร่วมก่อตั้ง ได้พัฒนาส่วนประกอบยางสําหรับแพ็กเกจจิงของยาฉีด ที่สามารถใช้บรรจุยาเพนิซิลลินและฮอร์โมนอินซูลิน ปกป้องตัวยาจากเชื้อโรค และสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ได้
💉 ทำให้ West Pharmaceutical ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำเทคโนโลยีแพ็กเกจจิงของยาฉีดนับตั้งแต่นั้นเรื่อยมา จนถึงปัจจุบัน บริษัทก็ยังคงเป็นผู้อยู่เบื้องหลังแพ็กเกจจิงของบริษัทยาชั้นนำจากทั่วโลก ทั้งในสหรัฐอเมริกา และยุโรป
📈 รายได้ของ West Pharmaceutical ในปี 2566
อยู่ที่ 2,950 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีกำไร 593 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 20.1 %
บริษัทมีกระแสเงินสดอิสระ อยู่ที่ 414.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
📊 โดยสัดส่วนรายได้ ประกอบไปด้วย
แพ็กเกจจิงที่เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทเอง สัดส่วน 81 %
แพ็กเกจจิงที่รับจ้างผลิตให้บริษัท สัดส่วน 19 %
ที่มา : westpharma.com ข้อมูล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567
📈 การเติบโตในช่วง 5 ปีย้อนหลัง (2562 - 2566)
รายได้ เติบโตเฉลี่ยปีละ 11.9 %
กำไร เติบโตเฉลี่ยปีละ 27.8 %
มูลค่าบริษัท เติบโตเฉลี่ยปีละ 41.4 %
แนวโน้มการเติบโตในอนาคต
💉 มูลค่าตลาดของแพ็กเกจจิงสำหรับยา อยู่ที่กว่า 139,370 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2566
และมีแนวโน้มเติบโตจากความต้องการใช้ยารักษาโรคที่มากขึ้น โดยแรงผลักดันจากสังคมผู้สูงอายุ
Grand View Research ได้คาดการณ์ว่ามูลค่าตลาดของแพ็กเกจจิงสำหรับยา โดยเฉพาะยาฉีด
จะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 9.7 % นับตั้งแต่ปี 2567 ไปจนถึงปี 2573
🔬 West Pharmaceutical คือตัวอย่างหนึ่งของบริษัทที่มีองค์ความรู้เฉพาะทาง และสามารถต่อยอดองค์ความรู้ของตัวเอง เพื่อสร้างสินค้าที่มีความเฉพาะตัว จนกลายมาเป็นบริษัทแพ็กเกจจิงที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้ผลประโยชน์ ท่ามกลางการแข่งขันวิจัยและพัฒนายารักษาโรคของบริษัทยาจากทั่วโลก..
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ  
ผลการดำเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบ ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นโดยอาศัยแหล่งข้อมูลสาธารณะ ซึ่งพิจารณาแล้วว่ามีความน่าเชื่อถือซึ่งปรากฏขณะจัดทำ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละขณะเวลา บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่าง ๆ ที่ปรากฏโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
มูลค่าบริษัท ณ วันที่ 26 มีนาคม 2567
════════════════════                   
#เพราะการเงินเป็นเรื่องของทุกคน                   
════════════════════                   
Dime! เปลี่ยนเรื่องเงินให้เป็นเรื่องสนุก เพื่อความสุขอย่างเท่าเทียมของทุกคน                   
บริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน Dime! ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลัง กำกับโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ใบอนุญาตเลขที่ ลก-0007-02
โฆษณา