4 เม.ย. เวลา 21:55
🏦 Order Block เป็นพฤติกรรมราคาที่เกิดจากคำสั่งซื้อขายของกลุ่มธนาคารและสถาบันการเงินใหญ่ๆ 📊
กลุ่มธนาคารและสถาบันการเงินใหญ่ๆ เป็นตัวหลักที่ Drive ตลาด ซึ่งกลุ่มนี้จะไม่ได้วาง Position มั่วๆ ไม่ใช่วางราคาไหนก็ได้... อ่านต่อ
โฆษณา