5 เม.ย. เวลา 11:03 • หุ้น & เศรษฐกิจ

รู้จัก Snowflake (SNOW) ผู้นำเทคโนโลยี Data as a Service

❄️Snowflake (NYSE : SNOW) เป็นแพลตฟอร์มให้บริการ Data Warehouse
คือเป็นคลังเก็บข้อมูลหรือ Data ซึ่งส่วนมากแล้วจะเป็น Data ที่มีโครงสร้างหรือมีแบบแผนแบบเดียวกัน
รวมถึงการนำ Data มาประมวลผล และทำการวิเคราะห์ Data ให้กับบริษัทลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถนำ Data ไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจ เช่น ทำแผนผังสรุปข้อมูล หรือคาดการณ์ยอดขาย
Snowflake มีมูลค่าบริษัท 53,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 1.9 ล้านล้านบาท
📚Data เป็นสิ่งที่มีค่ามากสำหรับการทำธุรกิจในโลกปัจจุบัน ซึ่งแต่ละบริษัทก็จะได้รับ Data ในแต่ละวันเป็นจำนวนมหาศาล ทั้งจากผู้บริโภค และคู่ค้า ซึ่งบริษัทก็สามารถนำ Data ที่จัดเก็บได้นี้ไปวิเคราะห์ต่อ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจ
แต่ปัญหาก็คือ เมื่อ Data มีเยอะมากขึ้น และเพิ่มเข้ามาเรื่อย ๆ เวลาที่บริษัทจะนำข้อมูลสักอย่างออกมาใช้งานหรือวิเคราะห์จึงกลายเป็นเรื่องยาก ซึ่งบริการของ Snowflake ก็ได้เข้ามาจัดการในส่วนนี้
☁️โดยบริการก็คือ การจัดการกับข้อมูลในบริษัทที่มีมากมาย และปะปนกันอยู่ให้กับลูกค้า ซึ่งข้อมูลอาจจะมาจากคลาวด์ที่บริษัทเอา Data ไปเก็บไว้ ไม่ว่าจะเป็น Google Cloud, Microsoft Azure หรือ Amazon AWS โดย Snowflake จะดึง Data ทั้งหมดเข้ามาอยู่ใน Platform ของตัวเองแล้วทำการจัดการกับข้อมูลพวกนี้ให้
🌨️ทำให้เวลาที่ลูกค้าต้องการดึงข้อมูลที่เป็นเรื่องเฉพาะเจาะจงออกมา สามารถทำได้ง่ายขึ้น แต่ละฝ่ายในบริษัทต้องการข้อมูลเชิงลึกในจุดไหน หากใช้งาน Snowflake ก็สามารถดึงออกมาวิเคราะห์ให้ได้เลย
👥Snowflake ก่อตั้งในปี 2555 เริ่มต้นมาจากคุณ Benoit Dageville และคุณ Thierry Cruanes ทั้งคู่เคยทำงานเป็น Data Architect หรือ ผู้ออกแบบและวางระบบจัดการข้อมูล ที่ Oracle มาก่อน จึงทำให้เข้าใจปัญหาของการจัดการ Data เป็นอย่างดี สุดท้ายออกจากบริษัทมาเพื่อก่อตั้งบริษัท Data ของตนเอง จนเติบโตอย่างต่อเนื่อง และจดทะเบียนเข้าตลาดหุ้นนิวยอร์กในปี 2564
⛷️ชื่อ Snowflake มาจากการที่ผู้ก่อตั้งทั้ง 2 คนชอบเล่นสกีมาก ก็เลยเอามาตั้งเป็นชื่อบริษัท
นอกจากนั้น Snowflake ยังเป็นชื่อของ Schema หนึ่งของงาน Data Warehouse อีกด้วย
📈รายได้ของ Snowflake ในปี 2566 (กุมภาพันธ์ 2566 - มกราคม 2567)
อยู่ที่ 2,806 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เติบโตจากปี 2565 อยู่ 36 %
แต่บริษัทยังขาดทุนอยู่ 836 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
โดยมีกระแสเงินสดอิสระ อยู่ที่ 750 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
จำนวนลูกค้ามีทั้งหมด 9,437 ราย เติบโตจากปี 2565 อยู่ 22 %
โดยเป็นลูกค้าที่จ่ายค่าบริการปีละ มากกว่า 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อยู่ที่ 461 ราย
🌎สัดส่วนรายได้แบ่งตามภูมิภาค
สหรัฐอเมริกา 77 % ยุโรปและตะวันออกกลาง 15 %
เอเชียแปซิฟิก 5 % ภูมิภาคอื่น ๆ 3 %
ที่มา : investors.snowflake.com, ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567
📈โอกาสของการเติบโตหลังจากนี้
📚Snowflake อยู่ในอุตสาหกรรมที่เป็นเมกะเทรนด์ โดยการเติบโตของบริการ Data Warehouse as a Service หรือคลังเก็บและประมวลผลข้อมูล
ทาง Mordor Intelligence ได้คาดการณ์ว่า ตลาดของบริการกลุ่มนี้ จะเติบโตจาก 4,970 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2567 ไปอยู่ที่ 13,770 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2572 หรือคิดเป็นการเติบโตเฉลี่ยปีละ 22.6 % ในเวลา 5 ปี
ถึงแม้ Snowflake จะมีความเสี่ยงในการแข่งขันกับบริษัทขนาดใหญ่ที่มีเทคโนโลยี Data Warehouse และสามารถต่อยอดเทคโนโลยีนี้ได้ทั้ง Microsoft, Amazon และ Google รวมไปถึงคู่แข่งด้านการวิเคราะห์ Data อย่าง Databricks
❄️แต่ด้วยบริการของ Snowflake ที่เป็นแบบ Consumption based คือยิ่งใช้งานมากยิ่งต้องจ่ายมากขึ้นเรื่อยๆ โดยจากข้อมูลล่าสุด Snowflake มี Net Revenue Retention Rate อยู่ที่ 131 % นั่นหมายความว่าลูกค้าของ Snowflake มีการใช้งานบริการเพิ่มเติมเฉลี่ยมากขึ้นเรื่อย ๆ สิ่งเหล่านี้จึงเป็นปราการที่แข็งแกร่ง และช่วยให้บริษัทมีการเติบโตต่อไปได้..
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ  
ผลการดำเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบ ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นโดยอาศัยแหล่งข้อมูลสาธารณะ ซึ่งพิจารณาแล้วว่ามีความน่าเชื่อถือซึ่งปรากฏขณะจัดทำ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละขณะเวลา บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่าง ๆ ที่ปรากฏโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ที่มา : Companiesmarketcap.com, simplywall.st, investors.snowflake.com, Mordorintelligence,com
มูลค่าบริษัท ณ วันที่ 27 มีนาคม 2567
════════════════════                   
#เพราะการเงินเป็นเรื่องของทุกคน                   
════════════════════                   
Dime! เปลี่ยนเรื่องเงินให้เป็นเรื่องสนุก เพื่อความสุขอย่างเท่าเทียมของทุกคน                   
บริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน Dime! ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลัง กำกับโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ใบอนุญาตเลขที่ ลก-0007-02
โฆษณา