6 เม.ย. เวลา 12:01
ทั่วโลกกำลังประสบกับวิกฤตสภาพอากาศในรูปแบบที่แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะร้อน แห้งแล้ง ฝนตกหนัก หนาวเย็น หรือหิมะตก... อ่านต่อ
โฆษณา